Giảm giá!

ACCESSORY MERAKI CISCO

MA-ANT-3-A5

2,871,648.00 2,800,000.00
Giảm giá!

ACCESSORY MERAKI CISCO

MA-INJ-4-US

2,742,792.00 2,280,000.00
Giảm giá!

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-3YR

5,388,000.00 5,132,000.00
Giảm giá!

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-1YR

2,725,800.00 2,683,000.00
Giảm giá!

WIFI MERAKI CISCO

MR42-HW

18,674,208.00 18,100,000.00
Giảm giá!

WIFI MERAKI CISCO

MR33-HW

11,027,808.00 10,685,000.00
Giảm giá!

FIREWALL MERAKI CISCO

MX65-HW

16,057,440.00 15,880,000.00
Giảm giá!

FIREWALL MERAKI CISCO

MX64-HW

10,110,240.00 9,915,000.00
Giảm giá!

SWITCH MERAKI CISCO

MS120-8-HW

11,554,560.00 11,323,000.00
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THIẾT BỊ MẠNG

JACK NỐI BNC

18,000.00 16,000.00
Giảm giá!

PHỤ KIỆN THIẾT BỊ MẠNG

HẠT MẠNG RJ45

300,000.00 295,000.00
Giảm giá!
7,000.00 6,000.00
Giảm giá!

CÁP MẠNG

CABLE RJ45 CAT5E

11,000.00 9,500.00
Giảm giá!

POWER HP

JW627A

1,650,000.00 1,520,000.00
Giảm giá!

WIFI HP

JW046A

550,000.00 520,000.00
Giảm giá!

MODULE HP

J4858C

6,035,000.00 5,835,000.00
Giảm giá!

WIFI HP

JX954A

6,720,000.00 6,620,000.00
Giảm giá!

SWITCH HP

JH329A

1,880,000.00 1,800,000.00
Giảm giá!

SWITCH HP

J9781A

15,000,000.00 14,770,000.00
Giảm giá!

SWITCH HP

JG538A

5,060,000.00 5,000,000.00
Giảm giá!

SWITCH HP

J9662A

2,014,000.00 1,995,000.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DWR-932C E1

1,309,000.00 1,267,350.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DWR-921

2,255,000.00 2,183,250.00
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

KVM-450

9,597,500.00 9,292,125.00
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

KVM-440

5,648,500.00 5,468,775.00
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

DKVM-4U

1,196,800.00 1,158,720.00
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

DKVM-4K

786,500.00 766,500.00
Giảm giá!

CARD PCI DLINK

DGE-528T

250,800.00 240,000.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024C

1,727,000.00 1,672,050.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016C

1,281,500.00 1,240,725.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024D/E

2,211,000.00 2,150,000.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016D/E

1,573,000.00 1,522,950.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024A

1,683,000.00 1,629,450.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016A

1,182,500.00 1,144,875.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DES-1026G

1,589,500.00 1,538,925.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DES-1008PA

1,149,500.00 1,112,925.00
Giảm giá!

USB WIFI DLINK

DWA-192

1,133,000.00 1,096,950.00
Giảm giá!

USB WIFI DLINK

DWA-172

438,900.00 405,000.00
Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

COVR-C1203

5,170,000.00 5,005,500.00
Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1860

2,557,500.00 2,476,125.00
Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1620

1,012,000.00 979,800.00
Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1330

528,000.00 500,000.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-895L

7,062,000.00 6,837,300.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-890L

5,890,500.00 5,703,075.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-885L

4,834,500.00 4,680,000.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-882

3,976,500.00 3,849,975.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-880L

3,305,500.00 3,200,325.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-878

2,706,000.00 2,685,000.00
Giảm giá!

POE ADAPTER UNIFI

POE-24-12W

550,000.00 535,000.00
Giảm giá!

ROUTER UNIFI

ER-6P

5,370,000.00 5,285,000.00
Giảm giá!

SECURITY GATEWAY UNIFI

USG

3,000,000.00 2,950,000.00
Giảm giá!

CLOUD KEY UNIFI

UC-CK

2,209,625.00 2,120,000.00
Giảm giá!

SWITCH UNIFI

US-8-150W

4,950,000.00 4,900,000.00
Giảm giá!

WIFI UNIFI

LOCOM5

1,815,467.00 1,767,000.00
Giảm giá!

WIFI UNIFI

UAP AC HD

6,970,000.00 6,830,000.00
Giảm giá!

WIFI UNIFI

UAP AC MESH

2,360,000.00 2,300,000.00
Giảm giá!

WIFI UNIFI

UAP AC LR

2,440,000.00 2,390,000.00
Giảm giá!

POWER CISCO

AIR-PWR-B

1,144,836.00 1,025,000.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP1815I-S-K9

5,023,260.00 4,800,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-24TS-AP

13,141,660.00 12,665,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TS-S

44,549,720.00 43,000,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960X-48TS-LL

34,452,460.00 33,100,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960X-48TS-L

42,570,860.00 41,800,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960X-48FPS-L

66,926,060.00 63,900,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960X-24TS-LL

19,230,460.00 18,800,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960X-24TS-L

24,304,460.00 22,660,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-8PS-LL

7,966,180.00 7,712,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-16TS-LL

12,126,860.00 11,895,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-16PS-LL

14,156,460.00 12,200,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-S

12,634,260.00 12,280,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-S

7,357,300.00 7,115,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-L

13,141,660.00 12,065,000.00
Giảm giá!

POWER CISCO

AIR-PWRINJ6

1,512,052.00 1,300,000.00
Giảm giá!

MODULE CISCO

NIM-1GE-CU-SFP

10,097,260.00 9,900,000.00
Giảm giá!

MODULE CISCO

C3850-NM-4-1G

5,175,480.00 4,955,000.00
Giảm giá!

FIREWALL CISCO

ASA5506-K9

10,097,260.00 9,800,000.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP3802I-S-K9

18,215,660.00 14,022,000.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP2802I-S-K9

15,171,260.00 14,900,000.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP1852I-S-K9

10,401,700.00 10,215,000.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP1832I-S-K9

7,255,820.00 7,175,000.00
Giảm giá!

ROUTER CISCO

ISR4331/K9

33,488,400.00 33,000,000.00
Giảm giá!

ROUTER CISCO

ISR4321/K9

21,260,060.00 20,900,000.00
Giảm giá!

ROUTER CISCO

ISR4221/K9

15,171,260.00 15,000,000.00
Giảm giá!

ROUTER CISCO

C881/K9

7,052,860.00 6,990,000.00
Giảm giá!
14,207,200.00 10,015,000.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

RV130W-A-K9

2,577,273.00 2,487,273.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

RV110W-E-G5-K9

1,397,273.00 1,307,273.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

WAP150-E-K9

2,950,000.00 2,860,000.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

WAP371-E-K9

5,106,364.00 5,016,364.00
Giảm giá!

MODULE CISCO

MGBLH1

2,885,455.00 2,820,455.00
Giảm giá!

MODULE CISCO

MGBSX1

1,541,818.00 1,476,818.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95-24

4,025,000.00 3,600,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95-16

2,667,273.00 2,567,273.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95-24

1,700,000.00 1,600,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95D-16

1,067,273.00 967,273.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95D-08

1,080,000.00 980,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95D-08

620,000.00 520,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95D-05

560,909.00 460,909.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95D-05

560,909.00 460,909.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95D-08

620,000.00 520,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95D-08

1,080,000.00 980,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95D-16

1,067,273.00 967,273.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95-24

1,700,000.00 1,600,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95-16

2,667,273.00 2,567,273.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95-24

4,025,000.00 3,600,000.00

SWITCH CISCO

SG220-26-K9

4,557,273.00

SWITCH CISCO

SG220-50-K9

8,820,909.00

SWITCH CISCO

SF220-24P-K9

6,287,273.00

SWITCH CISCO

SF250-24-K9

3,250,000.00

SWITCH CISCO

SF250-24P-K9

7,180,909.00

SWITCH CISCO

SG250-08-K9

2,160,000.00

SWITCH CISCO

SG250-08HP-K9

3,913,636.00

SWITCH CISCO

SG250-50-K9

11,353,636.00

SWITCH CISCO

SG250-50HP-K9

15,780,000.00

SWITCH CISCO

SF350-08-K9

2,710,000.00

SWITCH CISCO

SF350-24-K9

4,053,636.00

SWITCH CISCO

SF350-48-K9

9,102,727.00

SWITCH CISCO

SG250-18-K9

4,762,727.00

SWITCH CISCO

SG250-26-K9

5,845,455.00

SWITCH CISCO

SG250-26P-K9

11,177,273.00

SWITCH CISCO

SF352-08P-K9

4,930,000.00

SWITCH CISCO

SF350-24P-K9

9,080,000.00

SWITCH CISCO

SF350-24MP-K9

14,411,818.00

SWITCH CISCO

SF352-08MP-K9

6,553,636.00

SWITCH CISCO

SG350-10-K9

4,095,455.00

SWITCH CISCO

SG350-20-K9

6,576,364.00

SWITCH CISCO

SG350-28-K9

9,347,273.00

SWITCH CISCO

SG350-52-K9

16,152,000.00

SWITCH CISCO

SG350-28MP-K9

16,975,455.00

SWITCH CISCO

SG350-52MP-K9

31,171,818.00

SWITCH CISCO

SG350-10P-K9

6,999,091.00

SWITCH CISCO

SG350-10MP-K9

7,733,636.00

SWITCH CISCO

SG350-10SFP-K9

7,189,091.00

SWITCH CISCO

SG350-28SFP-K9

15,368,182.00

SWITCH CISCO

SG350-28P-K9

13,045,455.00

SWITCH CISCO

SF350-48P-K9

16,780,909.00

SWITCH CISCO

SF500-24P-K9

10,571,818.00

SWITCH CISCO

SF550X-24-K9

9,125,455.00

SWITCH CISCO

SF550X-24P-K9

14,589,091.00

SWITCH CISCO

SG350X-24P-K9

17,957,273.00

SWITCH CISCO

SG350X-24-K9

13,285,455.00

SWITCH CISCO

WS-C2960XR-48LPD-I

102,444,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960XR-48LPS-I

88,236,860.00

SWITCH CISCO

WS-C2960XR-48TD-I

88,236,860.00

SWITCH CISCO

WS-C2960XR-48TS-I

74,029,660.00

SWITCH CISCO

WS-C2960XR-48FPS-I

98,384,860.00

SWITCH CISCO

WS-C2960XR-24PD-I

65,911,260.00

SWITCH CISCO

WS-C2960XR-24PS-I

51,704,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960XR-24TD-I

59,822,460.00

SWITCH CISCO

WS-C2960XR-24TS-I

45,615,260.00

SWITCH CISCO

WS-C2960XR-48FPD-I

112,592,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960X-48LPD-L

70,985,260.00

SWITCH CISCO

WS-C2960X-48LPS-L

56,778,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960X-48TD-L

56,778,060.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960X-48TS-L

42,570,860.00 41,800,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960X-48TS-LL

34,452,460.00 33,100,000.00

SWITCH CISCO

WS-C2960X-24PSQ-L

32,422,860.00

SWITCH CISCO

WS-C2960X-24TD-L

38,511,660.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960X-24TS-L

24,304,460.00 22,660,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960X-24TS-LL

19,230,460.00 18,800,000.00

SWITCH CISCO

WS-C2960X-48FPD-L

81,133,260.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960X-48FPS-L

66,926,060.00 63,900,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-8PS-LL

7,966,180.00 7,712,000.00

SWITCH CISCO

WS-C2960L-8TS-LL

7,813,960.00

SWITCH CISCO

WS-C2960X-24PD-L

46,630,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960X-24PS-L

32,422,860.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-16PS-LL

14,156,460.00 12,200,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-16TS-LL

12,126,860.00 11,895,000.00

SWITCH CISCO

WS-C2960L-24PQ-LL

31,154,360.00

SWITCH CISCO

WS-C2960L-24PS-LL

25,319,260.00

SWITCH CISCO

WS-C2960L-24TQ-LL

25,775,920.00

SWITCH CISCO

WS-C2960L-24TS-LL

13,141,660.00

SWITCH CISCO

WS-C2960L-48PQ-LL

47,391,160.00

SWITCH CISCO

WS-C2960L-48PS-LL

43,585,660.00

SWITCH CISCO

WS-C2960L-48TQ-LL

37,953,520.00

SWITCH CISCO

WS-C2960L-48TS-LL

25,319,260.00

SWITCH CISCO

WS-C2960CX-8PC-L

13,649,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960CX-8TC-L

11,112,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8TC-S

6,545,460.00

SWITCH CISCO

WS-C2960CPD-8PT-L

10,097,260.00

SWITCH CISCO

WS-C2960CPD-8TT-L

8,575,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-L

25,319,260.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-S

12,634,260.00 12,280,000.00

SWITCH CISCO

WS-C2960C-12PC-L

12,634,260.00

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8PC-L

11,112,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8TC-L

8,575,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960+24LC-L

15,171,260.00

SWITCH CISCO

WS-C2960+24LC-S

11,112,060.00

SWITCH CISCO

WS-C2960+24PC-L

25,319,260.00

SWITCH CISCO

WS-C2960+24PC-S

18,215,660.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-L

13,141,660.00 12,065,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-S

7,357,300.00 7,115,000.00

SWITCH CISCO

WS-C2960+48PST-L

43,585,660.00

SWITCH CISCO

WS-C2960+48PST-S

31,408,060.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-8X24UQ-L

78,139,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-8X24UQ-S

88,997,960.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48TQ-L

87,272,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48TQ-S

107,670,280.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48TS-E

154,249,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48TS-L

61,902,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48TS-S

81,792,880.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-8X24PD-E

120,050,840.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-8X24PD-L

73,065,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-8X24PD-S

83,822,480.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-8X24UQ-E

125,226,320.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48TD-L

77,124,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48TD-S

97,319,320.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48TQ-E

180,127,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PS-L

77,124,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PS-S

97,319,320.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PWD-S

118,021,240.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PWQ-S

128,372,200.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PWS-S

102,494,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48TD-E

169,776,040.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FWS-S

110,613,200.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PD-E

185,302,480.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PD-L

92,346,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PD-S

112,845,760.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PQ-E

195,653,440.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PQ-L

102,494,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PQ-S

123,196,720.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48PS-E

169,776,040.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FWQ-S

138,723,160.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FWD-S

128,372,200.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQ-L

112,642,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQ-S

133,547,680.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQM-E

206,004,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQM-L

112,642,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQM-S

133,547,680.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FS-E

180,127,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FS-L

87,272,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FS-S

107,670,280.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TD-S

60,076,160.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TS-E

80,778,080.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TS-L

34,503,200.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TS-S

44,549,720.00 43,000,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FD-E

195,653,440.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FD-L

102,494,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FD-S

123,196,720.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQ-E

206,004,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TD-E

96,304,520.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TD-L

49,725,200.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PD-L

57,843,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PD-S

68,296,040.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PDM-E

104,524,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PDM-L

57,843,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PDM-S

68,296,040.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PS-E

88,997,960.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PS-L

42,621,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PS-S

52,769,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PWD-S

73,471,520.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PWS-S

56,828,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UZ-E

256,744,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UZ-L

162,368,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UZ-S

184,287,680.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PD-E

104,524,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UR-S

163,585,760.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8XPD-S

24,811,860.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48FD-E

210,165,080.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48FD-L

116,702,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48FD-S

137,708,360.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UQ-E

215,340,560.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UQ-L

121,776,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UQ-S

142,883,840.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UR-E

236,042,480.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UR-L

142,072,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-12PC-S

21,767,460.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-12PD-S

24,811,860.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-12TC-S

19,230,460.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8PC-S

17,708,260.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8PT-S

16,693,460.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8TC-S

15,171,260.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48XS-F-E

350,106,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48XS-E

370,402,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48XS-F-S

268,922,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48XS-S

289,218,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48UW-S

150,088,920.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48W-S

139,737,960.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48P-L

113,048,720.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48P-S

134,562,480.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48PW-S

150,088,920.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48T-E

201,843,720.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48T-L

96,710,440.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48T-S

119,036,040.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48U-E

227,721,120.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48U-L

123,907,080.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48U-S

144,913,440.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48F-L

123,907,080.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48F-S

144,913,440.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48P-E

217,370,160.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-48F-E

227,721,120.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-32XS-S

287,695,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24U-S

80,778,080.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24UW-S

85,953,560.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24XS-E

286,681,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24XS-S

244,059,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24XU-E

185,302,480.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24XU-L

135,780,240.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24XU-S

143,898,640.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24XUW-S

149,074,120.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-32XS-E

330,317,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24S-E

248,423,040.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24S-S

207,019,200.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24T-E

108,685,080.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24T-L

56,422,880.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24T-S

67,281,240.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24U-E

122,181,920.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24U-L

70,630,080.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24PW-S

80,778,080.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-12X48U-L

135,780,240.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-12X48U-S

158,410,280.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-12X48UW-S

163,585,760.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-12XS-E

185,505,440.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-12XS-S

164,194,640.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-16XS-E

207,831,040.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-16XS-S

186,520,240.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24P-E

117,006,440.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24P-L

65,150,160.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-24P-S

75,602,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-12X48U-E

241,217,960.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-12S-E

124,211,520.00

SWITCH CISCO

WS-C3850-12S-S

103,509,600.00

SWITCH CISCO

C9500-24Q-E

250,655,600.00

SWITCH CISCO

C9500-24X-E

163,382,800.00

SWITCH CISCO

C9500-12Q-E

177,590,000.00

SWITCH CISCO

C9500-16X-2Q-E

163,382,800.00

SWITCH CISCO

C9500-16X-E

163,382,800.00

SWITCH CISCO

C9300-48P-E

96,304,520.00

SWITCH CISCO

C9300-48T-E

80,778,080.00

SWITCH CISCO

C9300-48U-E

106,655,480.00

SWITCH CISCO

C9200L-48P-4X-E

73,826,700.00

SWITCH CISCO

C9200L-48T-4G-E

33,336,180.00

SWITCH CISCO

C9200L-48T-4X-E

48,253,740.00

SWITCH CISCO

C9300-24P-E

55,915,480.00

SWITCH CISCO

C9300-24T-E

47,594,120.00

SWITCH CISCO

C9300-24U-E

61,090,960.00

SWITCH CISCO

C9300-24UX-E

123,196,720.00

SWITCH CISCO

C9200L-24P-4X-E

42,773,820.00

SWITCH CISCO

C9200L-24T-4G-E

19,331,940.00

SWITCH CISCO

C9200L-24T-4X-E

34,249,500.00

SWITCH CISCO

C9200L-48P-4G-E

58,909,140.00

SWITCH CISCO

C9200-24T-E

25,167,040.00

SWITCH CISCO

C9200-48P-E

65,657,560.00

SWITCH CISCO

C9200-48T-A

42,824,560.00

SWITCH CISCO

C9200-48T-E

42,824,560.00

SWITCH CISCO

C9200L-24P-4G-E

27,856,260.00

SWITCH CISCO

C9200-24P-E

31,255,840.00

Switch là tên gọi tiếng anh của một chủng loại thiết bị mạng, tại Việt Nam thiết bị switch có tên là thiết bị chuyển mạch. Thiết bị chuyển mạch là một thiết bị dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình mạng hình sao. Tại đây switch được xem là hạt nhân trung tâm tất cả các máy tính hoặc thiết bị đầu cuối khác đều được nối về đây. Switch làm việc như một cầu nối nhiều cổng, chuyển tiếp tín hiệu dựa trên sự phân tích về đưa đến một điểm kết nối tương ứng một cách chuẩn xác khác hẳn với thiết bị hub ngày xưa.

Cisco là một hãng sản xuất thiết bị mạng trên toàn cầu, cisco switch là một chủng loại thiết bị mạng được sản xuất bởi hãng Cisco. Cisco Switch có đa dạng các kiểu kết nối mạng như kết nối bằng cáp đồng, cáp quang, module quan,…sản phẩm cisco switch cũng có cấu tạo đa dạng và phù hợp với hầu hết các doanh nghiệp, cisco switch cho phép mở rộng khả năng kết nối các đoạn mạch như từ 4 cổng đến 52 cổng như:  switch 04 port, switch 08 port, switch 16 port, switch 24 port, switch 48 port, switch tích hợp khe “slot” SFP.

Các loại mã sản phẩm cisco switch thông dụng hiện nay WS-C2960+24TC-S, WS-C3650-24T-S, WS-C3750X-24T-E…Ngoài tính năng chia sẽ kết nối, thiết bị chuyển mạch của cisco còn cung cấp tính năng quản trị cho phép quản trị viên tạo những kết nối cho cùng một nhóm tài khoản, hoặc chia băng thông nhằm tối ưu cho hệ thống mạng, tạo ra các chính sách bảo mật mạng theo tầng hoặc theo lớp mạng
Chi tiết đầy đủ các sản phẩm thiết bị chuyển mạch cisco vui lòng xem https://phanphoithietbimang.com/switch-cisco

các bài hướng dẫn cài đặt cấu hình cisco switch