Meraki Cisco là một chủng loại thiết bị mạng được sản xuất bởi hãng sản xuất kinh doanh thiết bị công nghệ máy tính Cisco.
Sản phẩm meraki cisco là sản phẩm thiết bị mạng được tích hợp thêm công nghệ đám mây của Cisco. Thiết bị có nhiều chủng loại khác nhau tương tự Cisco như switch, router, firewall, module, wifi.. nhưng cách thức vận hành, quản lý và cấu hình hoàn toàn khác với các thiết bị mạng vậy lý.

Thiết bị phải đi kèm với giấy phép phần mềm mới có thể sử dụng được tính năng của thiết bị, giấy phép sử dụng phần mềm có nhiều loại ít nhất có thời hạn là 1 ngày và nhiều nhất là 10 năm.

Tất cả thiết bị đều phải được thêm vào bảng điều khiển đám mây do Cisco phát triển để cấu hình, cài đặt và quản lý.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.