Ip phone Cisco “thiết bị thoại của Cisco” là một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Ip phone Cisco là thiết bị có khả năng truyền dữ liệu thoại theo phương thức kỹ thuật số đi ra và đi vào hệ thống tổng đài điện thoại. Cho phép hội thảo từ xa, hội thảo bằng âm thanh, hội thoại bằng hình ảnh

Trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển và hoàn thiện sản phẩm ip phone cisco đã từng bước thay đổi và phát triển thành các thiết bị hội thảo từ xa cho phòng họp còn gọi là video conference. Các mã sản phẩm CP-7821-K9,
CP-7832-K9, CP-7841-K9, CP-7861-K9, CP-7945G, CP-7965G, CP-7975G, CP-8811-K9, CP-8821-K9, CP-8831-K9, CP-8832-K9, CP-8845-K9

Chi tiết các sản phẩm thiết bị bảo mật firewall cisco vui lòng xem tại đây
Hoặc gọi điện thoại theo số 02838118123 / 02838118133 để được tư vấn trực tiếp

IP PHONE CISCO

CP-7821-K9

2,888,640.00

IP PHONE CISCO

CP-7832-K9

10,097,260.00

IP PHONE CISCO

CP-7841-K9

3,704,020.00

IP PHONE CISCO

CP-7861-K9

4,008,460.00

IP PHONE CISCO

CP-7945G

8,118,400.00

IP PHONE CISCO

CP-7965G

10,148,000.00

IP PHONE CISCO

CP-7975G

9,995,780.00

IP PHONE CISCO

CP-8811-K9

4,515,860.00

IP PHONE CISCO

CP-8821-K9

7,560,260.00

IP PHONE CISCO

CP-8831-K9

16,236,800.00

IP PHONE CISCO

CP-8832-K9

16,186,060.00

IP PHONE CISCO

CP-8845-K9

5,835,100.00

IP PHONE CISCO

CP-8851-K9

6,241,020.00

IP PHONE CISCO

CP-8861-K9

7,255,820.00

IP PHONE CISCO

CP-8865-K9

8,067,660.00