License cisco là sản phẩm phần mềm một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Giấy phép phần mềm cisco được sản xuất nhằm hỗ trợ tăng tính năng, mở rộng tính năng cho thiết bị mạng Cisco như thiết bị định tuyến “router”, thiết bị chuyển mạch “switch”, thiết bị bảo mật “firewall”, thiết bị phát sóng không dây “wifi”, thiết bị đám mây “meraki”

Giấy phép phần mềm cisco được chia làm các dạng sau đây: license tăng tính năng bảo mật SSL – IPSEC, bảo mật mã hóa dữ liệu DATA, lọc đường dẫn URL…hoặc giất phép cho phép kết hợp các 3 tính năng bao gồm bảo mật kết nối IPSEC – SSL – mã hóa dữ liệu DATA, lọc đường dẫn URL…gần đây nhất Cisco phát triễn sản phẩm phần mềm hội thảo trực tuyến Webex. Chi tiết sản phẩm license cisco đầy đủ vui lòng xem tại đây 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.