Meraki cisco là sản phẩm thiết bị đám mây một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Không giống các loại sản phẩm khác Thiết bị đám mây Cisco là sự tập trung của công nghệ đám mây được ứng dụng cho tất cả các loại thiết bị như thiết bị định tuyến “router”, thiết bị chuyển mạch “switch”, thiết bị bảo mật “firewall”, thiết bị phát sóng không dây “wifi” …

Tuy nhiên Cisco không chủ đích dùng thiết bị đám mây thay cho nền tảng các thiết bị trước đây của mình mà tạo ra một nền rảng thiết bị mới dành riêng cho sự phát triển thiết bị công nghệ đám mây của Cisco hiệu mang tên Meraki Cisco, trong dòng sản phẩm Cisco Meraki có các sản phẩm như thiết bị định tuyến meraki “meraki router”, thiết bị chuyển mạch meraki “meraki switch”, thiết bị bảo mật meraki “meraki firewall”, thiết bị phát sóng không dây meraki “meraki wifi”

Chi tiết đầy đủ các sản phẩm chủng loại thiết bị đám mây meraki cisco vui lòng xem tại đây 

Giảm giá!

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-1YR

2,725,800.00 2,683,000.00
Giảm giá!

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-3YR

5,388,000.00 5,132,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-5YR

7,646,400.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-1YR

1,699,200.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-3YR

3,187,180.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-5YR

4,672,800.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-1YR

2,566,500.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-1YR

802,400.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-3YR

1,510,400.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-5YR

2,171,200.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-1YR

1,227,200.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-3YR

2,454,400.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-5YR

3,359,460.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-1YR

1,003,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-3YR

1,888,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-5YR

2,832,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-ENT-1YR

42,480,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-ENT-3YR

84,960,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-ENT-5YR

127,440,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-SEC-1YR

84,960,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-SEC-3YR

169,920,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-SEC-5YR

254,880,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64-ENT-1YR

5,310,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64-ENT-3YR

10,195,200.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64-ENT-5YR

15,292,800.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64-SEC-1YR

10,195,200.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64-SEC-3YR

20,390,400.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64-SEC-5YR

30,585,600.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64W-ENT-1YR

5,522,400.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64W-ENT-3YR

11,044,800.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64W-ENT-5YR

16,567,200.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64W-SEC-1YR

11,044,800.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64W-SEC-3YR

22,089,600.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX64W-SEC-5YR

33,134,400.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65-ENT-1YR

5,522,400.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65-ENT-3YR

11,044,800.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65-ENT-5YR

16,567,200.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65-SEC-1YR

11,044,800.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65-SEC-3YR

22,089,600.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65-SEC-5YR

33,134,400.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65W-ENT-1YR

6,796,800.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65W-ENT-3YR

13,593,600.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65W-ENT-5YR

20,390,400.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65W-SEC-1YR

13,593,600.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65W-SEC-3YR

27,187,200.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65W-SEC-5YR

40,780,800.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-ENT-1YR

16,992,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-ENT-3YR

33,984,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-ENT-5YR

50,976,000.00

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-SEC-1YR

33,984,000.00