Router cisco “thiết bị định tuyến của Cisco” là một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Router cisco là thiết bị có khả năng định tuyến đường truyền đi ra và đi vào ở bên trong hệ thống mạng doanh nghiệp . Thiết bị định tuyến cisco hỗ trợ cho đường truyền được tuyền tải một cách tối ưu nhất về tốc độ cũng như các chính sách được nhà quản trị mạng đưa ra trong hệ thống mạng của doanh nghiệo..

Trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển và hoàn thiện sản phẩm router cisco đã từng bước thay đổi các đời sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng cũng như sự phát triễn của các công nghệ truyền dẫn trên thế giới như loại thiết bị định tuyến Router 800 – Router 1800 – Router 1900 – Router 2900 – Router 3900 – Router 4000 – Router 6500

Chi tiết các sản phẩm thiết bị bảo mật firewall cisco vui lòng xem tại đây

ROUTER CISCO

C1101-4P

9,082,460.00

ROUTER CISCO

C1101-4PLTEP

12,126,860.00

ROUTER CISCO

C1111-4P

10,097,260.00

ROUTER CISCO

C1111-4P-DNA

7,306,560.00

ROUTER CISCO

C1111-8P

12,126,860.00

ROUTER CISCO

C1111X-8P

16,186,060.00

ROUTER CISCO

C1112-8P

18,215,660.00

ROUTER CISCO

C1113-8P

18,215,660.00

ROUTER CISCO

C1116-4P

12,126,860.00

ROUTER CISCO

C1117-4P

12,126,860.00

ROUTER CISCO

C1117-4PLTELA

21,260,060.00

ROUTER CISCO

C1118-8P

18,215,660.00

ROUTER CISCO

C867VAE

6,038,060.00

ROUTER CISCO

C867VAE-K9

7,052,860.00

ROUTER CISCO

C881-V-K9

15,222,000.00
Giảm giá!

ROUTER CISCO

C881/K9

7,052,860.00 6,990,000.00

ROUTER CISCO

C886VA-K9

8,067,660.00

ROUTER CISCO

C887VA-K9

8,067,660.00

ROUTER CISCO

C888-K9

12,126,860.00

ROUTER CISCO

C888EA-K9

14,156,460.00

ROUTER CISCO

C891F-K9

14,156,460.00

ROUTER CISCO

C892FSP-K9

18,215,660.00

ROUTER CISCO

C898EA-K9

18,215,660.00

ROUTER CISCO

C931-4P

17,200,860.00

ROUTER CISCO

CISCO1905/K9

10,097,260.00

ROUTER CISCO

CISCO1921/K9

18,266,400.00

ROUTER CISCO

CISCO1941-SEC/K9

36,532,800.00

ROUTER CISCO

CISCO1941/K9

22,325,600.00

ROUTER CISCO

CISCO888-K9

7,103,600.00

ROUTER CISCO

ISR4221-SEC/K9

24,304,460.00
Giảm giá!

ROUTER CISCO

ISR4221/K9

15,171,260.00 15,000,000.00

ROUTER CISCO

ISR4321-SEC/K9

32,422,860.00
Giảm giá!

ROUTER CISCO

ISR4321/K9

21,260,060.00 20,900,000.00

ROUTER CISCO

ISR4331-SEC/K9

48,710,400.00
Giảm giá!

ROUTER CISCO

ISR4331/K9

33,488,400.00 33,000,000.00

ROUTER CISCO

ISR4351-SEC/K9

106,554,000.00

ROUTER CISCO

ISR4351/K9

81,184,000.00

ROUTER CISCO

ISR4431-SEC/K9

152,220,000.00

ROUTER CISCO

ISR4431/K9

111,628,000.00

ROUTER CISCO

ISR4451-X-SEC/K9

223,256,000.00

ROUTER CISCO

ISR4451-X/K9

182,664,000.00

ROUTER CISCO

RV042G-K9

3,410,909.00