Router cisco “thiết bị định tuyến của Cisco” là một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Router cisco là thiết bị có khả năng định tuyến đường truyền đi ra và đi vào ở bên trong hệ thống mạng doanh nghiệp . Thiết bị định tuyến cisco hỗ trợ cho đường truyền được tuyền tải một cách tối ưu nhất về tốc độ cũng như các chính sách được nhà quản trị mạng đưa ra trong hệ thống mạng của doanh nghiệo..

Trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển và hoàn thiện sản phẩm router cisco đã từng bước thay đổi các đời sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng cũng như sự phát triễn của các công nghệ truyền dẫn trên thế giới như loại thiết bị định tuyến Router 800 – Router 1800 – Router 1900 – Router 2900 – Router 3900 – Router 4000 – Router 6500

Chi tiết các sản phẩm thiết bị bảo mật firewall cisco vui lòng xem tại đây

ROUTER CISCO

C1101-4P

9,082,460

ROUTER CISCO

C1101-4PLTEP

12,126,860

ROUTER CISCO

C1111-4P

10,097,260

ROUTER CISCO

C1111-4P-DNA

7,306,560

ROUTER CISCO

C1111-8P

12,126,860

ROUTER CISCO

C1111X-8P

16,186,060

ROUTER CISCO

C1112-8P

18,215,660

ROUTER CISCO

C1113-8P

18,215,660

ROUTER CISCO

C1116-4P

12,126,860

ROUTER CISCO

C1117-4P

12,126,860

ROUTER CISCO

C1117-4PLTELA

21,260,060

ROUTER CISCO

C1118-8P

18,215,660

ROUTER CISCO

C867VAE

6,038,060

ROUTER CISCO

C867VAE-K9

7,052,860

ROUTER CISCO

C881-V-K9

15,222,000
Giảm giá!

ROUTER CISCO

C881/K9

7,052,860 6,990,000

ROUTER CISCO

C886VA-K9

8,067,660

ROUTER CISCO

C887VA-K9

8,067,660

ROUTER CISCO

C888-K9

12,126,860

ROUTER CISCO

C888EA-K9

14,156,460

ROUTER CISCO

C891F-K9

14,156,460

ROUTER CISCO

C892FSP-K9

18,215,660

ROUTER CISCO

C898EA-K9

18,215,660

ROUTER CISCO

C931-4P

17,200,860

ROUTER CISCO

CISCO1905/K9

10,097,260

ROUTER CISCO

CISCO1921/K9

18,266,400

ROUTER CISCO

CISCO1941-SEC/K9

36,532,800

ROUTER CISCO

CISCO1941/K9

22,325,600

ROUTER CISCO

CISCO888-K9

7,103,600

ROUTER CISCO

ISR4221-SEC/K9

24,304,460
Giảm giá!

ROUTER CISCO

ISR4221/K9

15,171,260 15,000,000

ROUTER CISCO

ISR4321-SEC/K9

32,422,860
Giảm giá!

ROUTER CISCO

ISR4321/K9

21,260,060 20,900,000

ROUTER CISCO

ISR4331-SEC/K9

48,710,400
Giảm giá!

ROUTER CISCO

ISR4331/K9

33,488,400 33,000,000

ROUTER CISCO

ISR4351-SEC/K9

106,554,000

ROUTER CISCO

ISR4351/K9

81,184,000

ROUTER CISCO

ISR4431-SEC/K9

152,220,000

ROUTER CISCO

ISR4431/K9

111,628,000

ROUTER CISCO

ISR4451-X-SEC/K9

223,256,000

ROUTER CISCO

ISR4451-X/K9

182,664,000

ROUTER CISCO

RV042G-K9

3,410,909