Switch cisco “thiết bị chuyển mạch của Cisco” là một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Switch cisco là thiết bị cho phép mở rộng khả năng kết nối trong hệ thống thiết bị từ 1 cổng ra 4 cổng kết nối “switch 04 port”, 8 cổng kết nối “switch 08 port”, 16 cổng kết nối “switch 16 port”, 24 cổng kết nối “switch 16 port”.

Các loại mã sản phẩm switch cisco thông dụng hiện nay WS-C2960+24TC-S, WS-C3650-24T-S, WS-C3750X-24T-E…Ngoài tính năng chi cổng kết nối một số loại thiết bị chuyển mạch của cisco có tính năng quản trị thông tin cho phép quản trị viên tạo những kết nối cho cùng một nhóm các tài khoản, hoặc chia băng thông theo chính sách tối ưu cho hệ thống mạng.

Chi tiết đầy đủ cá sản phẩm thiết bị chuyển mạch cisco vui lòng xem tại đây

SWITCH CISCO

C9200-24P-E

31,255,840

SWITCH CISCO

C9200-24T-E

25,167,040

SWITCH CISCO

C9200-48P-E

65,657,560

SWITCH CISCO

C9200-48T-A

42,824,560

SWITCH CISCO

C9200-48T-E

42,824,560

SWITCH CISCO

C9200L-24P-4G-E

27,856,260

SWITCH CISCO

C9200L-24P-4X-E

42,773,820

SWITCH CISCO

C9200L-24T-4G-E

19,331,940

SWITCH CISCO

C9200L-24T-4X-E

34,249,500

SWITCH CISCO

C9200L-48P-4G-E

58,909,140

SWITCH CISCO

C9200L-48P-4X-E

73,826,700

SWITCH CISCO

C9200L-48T-4G-E

33,336,180

SWITCH CISCO

C9200L-48T-4X-E

48,253,740

SWITCH CISCO

C9300-24P-E

55,915,480

SWITCH CISCO

C9300-24T-E

47,594,120

SWITCH CISCO

C9300-24U-E

61,090,960

SWITCH CISCO

C9300-24UX-E

123,196,720

SWITCH CISCO

C9300-48P-E

96,304,520

SWITCH CISCO

C9300-48T-E

80,778,080

SWITCH CISCO

C9300-48U-E

106,655,480

SWITCH CISCO

C9500-12Q-E

177,590,000

SWITCH CISCO

C9500-16X-2Q-E

163,382,800

SWITCH CISCO

C9500-16X-E

163,382,800

SWITCH CISCO

C9500-24Q-E

250,655,600

SWITCH CISCO

C9500-24X-E

163,382,800

SWITCH CISCO

WS-C2960+24LC-L

15,171,260

SWITCH CISCO

WS-C2960+24LC-S

11,112,060

SWITCH CISCO

WS-C2960+24PC-L

25,319,260

SWITCH CISCO

WS-C2960+24PC-S

18,215,660
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-L

13,141,660 12,065,000
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-S

7,357,300 7,115,000

SWITCH CISCO

WS-C2960+48PST-L

43,585,660

SWITCH CISCO

WS-C2960+48PST-S

31,408,060

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-L

25,319,260
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-S

12,634,260 12,280,000

SWITCH CISCO

WS-C2960C-12PC-L

12,634,260

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8PC-L

11,112,060

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8TC-L

8,575,060

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8TC-S

6,545,460

SWITCH CISCO

WS-C2960CPD-8PT-L

10,097,260

SWITCH CISCO

WS-C2960CPD-8TT-L

8,575,060

SWITCH CISCO

WS-C2960CX-8PC-L

13,649,060

SWITCH CISCO

WS-C2960CX-8TC-L

11,112,060
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-16PS-LL

14,156,460 12,200,000
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-16TS-LL

12,126,860 11,895,000

SWITCH CISCO

WS-C2960L-24PQ-LL

31,154,360

SWITCH CISCO

WS-C2960L-24PS-LL

25,319,260

SWITCH CISCO

WS-C2960L-24TQ-LL

25,775,920
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-24TS-AP

13,141,660 12,665,000

SWITCH CISCO

WS-C2960L-24TS-LL

13,141,660