Switch cisco 3650 “thiết bị chuyển mạch của Cisco dòng 3650” là một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Switch cisco 3650 là một series sản phẩm cùa switch cisco có khả năng stack switch, stack power cho phép quản lý tập trung, cung cấp tính năng cung cấp nguồn load balancing và cho phép mở rộng khả năng kết nối trong hệ thống thiết bị từ 1 cổng ra 4 cổng kết nối “switch 04 port”, 8 cổng kết nối “switch 08 port”, 16 cổng kết nối “switch 16 port”, 24 cổng kết nối “switch 16 port”.

Các loại mã sản phẩm switch cisco 3650 thông dụng hiện nay: WS-C3650-12X48FD-E, WS-C3650-12X48FD-L, WS-C3650-12X48FD-S, WS-C3650-24PD-E, WS-C3650-24PD-L, WS-C3650-24PD-S, WS-C3650-24TD-E, WS-C3650-24TD-L, WS-C3650-48FQM-E, WS-C3650-48FQM-L, WS-C3650-48PS-E, WS-C3650-48PS-L

Ngoài tính năng chi cổng kết nối một số loại thiết bị chuyển mạch của cisco có tính năng quản trị thông tin cho phép quản trị viên tạo những kết nối cho cùng một nhóm các tài khoản, hoặc chia băng thông theo chính sách tối ưu cho hệ thống mạng.

Chi tiết đầy đủ cá sản phẩm thiết bị chuyển mạch cisco vui lòng xem tại đây

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-12PC-S

21,767,460.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-12PD-S

24,811,860.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-12TC-S

19,230,460.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8PC-S

17,708,260.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8PT-S

16,693,460.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8TC-S

15,171,260.00

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8XPD-S

24,811,860.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48FD-E

210,165,080.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48FD-L

116,702,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48FD-S

137,708,360.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UQ-E

215,340,560.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UQ-L

121,776,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UQ-S

142,883,840.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UR-E

236,042,480.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UR-L

142,072,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UR-S

163,585,760.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UZ-E

256,744,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UZ-L

162,368,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-12X48UZ-S

184,287,680.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PD-E

104,524,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PD-L

57,843,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PD-S

68,296,040.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PDM-E

104,524,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PDM-L

57,843,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PDM-S

68,296,040.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PS-E

88,997,960.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PS-L

42,621,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PS-S

52,769,600.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PWD-S

73,471,520.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24PWS-S

56,828,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TD-E

96,304,520.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TD-L

49,725,200.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TD-S

60,076,160.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TS-E

80,778,080.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TS-L

34,503,200.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C3650-24TS-S

44,549,720.00 43,000,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FD-E

195,653,440.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FD-L

102,494,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FD-S

123,196,720.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQ-E

206,004,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQ-L

112,642,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQ-S

133,547,680.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQM-E

206,004,400.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQM-L

112,642,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FQM-S

133,547,680.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FS-E

180,127,000.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FS-L

87,272,800.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FS-S

107,670,280.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FWD-S

128,372,200.00

SWITCH CISCO

WS-C3650-48FWQ-S

138,723,160.00