Switch cisco 9000 “thiết bị chuyển mạch của Cisco” là một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Switch cisco 9000 là thiết bị được cải tiến từ sản phẩm switch cisco 2960, 3650,3850 sản phảm cho phép mở rộng khả năng kết nối trong hệ thống thiết bị từ 1 cổng ra 4 cổng kết nối “switch 04 port”, 8 cổng kết nối “switch 08 port”, 16 cổng kết nối “switch 16 port”, 24 cổng kết nối “switch 16 port”.

Các loại mã sản phẩm switch cisco 9000 thông dụng hiện nay: C9200-24P-E, C9200-24T-E, C9200-48P-E, C9200-48T-A, C9200-48T-E, C9200L-24P-4G-E, C9200L-24P-4X-E, C9200L-24T-4G-E, C9200L-24T-4X-E, C9200L-48P-4G-E, C9200L-48P-4X-E, C9300-24P-E, C9300-24T-E, C9300-24U-E, C9300-24UX-E, C9300-48P-E, C9300-48T-E, C9300-48U-E, C9500-12Q-E, C9500-16X-2Q-E, C9500-16X-E, C9500-24Q-E, C9500-24X-E

Ngoài tính năng chi cổng kết nối một số loại thiết bị chuyển mạch của cisco có tính năng quản trị thông tin cho phép quản trị viên tạo những kết nối cho cùng một nhóm các tài khoản, hoặc chia băng thông theo chính sách tối ưu cho hệ thống mạng.

Chi tiết đầy đủ cá sản phẩm thiết bị chuyển mạch cisco vui lòng xem tại đây

SWITCH CISCO

C9200-24P-E

31,255,840.00

SWITCH CISCO

C9200-24T-E

25,167,040.00

SWITCH CISCO

C9200-48P-E

65,657,560.00

SWITCH CISCO

C9200-48T-A

42,824,560.00

SWITCH CISCO

C9200-48T-E

42,824,560.00

SWITCH CISCO

C9200L-24P-4G-E

27,856,260.00

SWITCH CISCO

C9200L-24P-4X-E

42,773,820.00

SWITCH CISCO

C9200L-24T-4G-E

19,331,940.00

SWITCH CISCO

C9200L-24T-4X-E

34,249,500.00

SWITCH CISCO

C9200L-48P-4G-E

58,909,140.00

SWITCH CISCO

C9200L-48P-4X-E

73,826,700.00

SWITCH CISCO

C9200L-48T-4G-E

33,336,180.00

SWITCH CISCO

C9200L-48T-4X-E

48,253,740.00

SWITCH CISCO

C9300-24P-E

55,915,480.00

SWITCH CISCO

C9300-24T-E

47,594,120.00

SWITCH CISCO

C9300-24U-E

61,090,960.00

SWITCH CISCO

C9300-24UX-E

123,196,720.00

SWITCH CISCO

C9300-48P-E

96,304,520.00

SWITCH CISCO

C9300-48T-E

80,778,080.00

SWITCH CISCO

C9300-48U-E

106,655,480.00

SWITCH CISCO

C9500-12Q-E

177,590,000.00

SWITCH CISCO

C9500-16X-2Q-E

163,382,800.00

SWITCH CISCO

C9500-16X-E

163,382,800.00

SWITCH CISCO

C9500-24Q-E

250,655,600.00

SWITCH CISCO

C9500-24X-E

163,382,800.00