Wifi cisco “thiết bị phát sóng không dây của Cisco” là một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Thiết bị phát sóng không dây của Cisco cho phép kết nối không sữ dụng cable và tốc độ truyền dẫn A-B-G-N-AC… Một số mã sản phẩm wifi cisco thông dụng AIR-AP1802-I-S-K9, AIR-AP2802-I-S-K9, AIR-AP3802-E-S-K9

Hiện nay với sự phát triễn của công nghệ phát sóng Cisco đã cho ra đời sản phẩm thiết bị phát sóng không dây có kèm tính năng quản trị tập trung tất cả các thiết bị phát sóng không dây trong cùng một hệ thống.

Tính năng quản lý tập trung “wireless controler của cisco” được xem là bước tiến lớn trong nền công nghiệp sản xuất thiết bị phát sóng không dây của Cisco. Chi tiết đầy đủ các thiết bị phát sóng không dây của Cisco vui lòng xem tại đây

Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP1815I-S-K9

5,023,260.00 4,800,000.00

WIFI CISCO

AIR-AP1832I-E-K9

7,255,820.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP1832I-S-K9

7,255,820.00 7,175,000.00

WIFI CISCO

AIR-AP1852E-E-K9

11,416,500.00

WIFI CISCO

AIR-AP1852E-S-K9

11,416,500.00

WIFI CISCO

AIR-AP1852I-E-K9

10,401,700.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP1852I-S-K9

10,401,700.00 10,215,000.00

WIFI CISCO

AIR-AP2802E-E-K9

16,186,060.00

WIFI CISCO

AIR-AP2802I-E-K9

15,171,260.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP2802I-S-K9

15,171,260.00 14,900,000.00

WIFI CISCO

AIR-AP3802E-E-K9

19,230,460.00

WIFI CISCO

AIR-AP3802E-S-K9

19,230,460.00

WIFI CISCO

AIR-AP3802I-E-K9

18,215,660.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP3802I-S-K9

18,215,660.00 14,022,000.00
Giảm giá!
14,207,200.00 10,015,000.00
13,649,060.00
12,634,260.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

WAP371-E-K9

5,106,364.00 5,016,364.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

WAP150-E-K9

2,950,000.00 2,860,000.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

RV110W-E-G5-K9

1,397,273.00 1,307,273.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

RV130W-A-K9

2,577,273.00 2,487,273.00