Công ty DLINK là một công ty cổ phần được thành lập năm 1986 với tên Datex Systems Inc. Vào năm 1994 công ty chính thức trở thành công ty đại chúng và được đưa lên sàn chứng khoán Đài Loan, công ty đã được thành lập từ bảy cá nhân bao gồm cả Ken Kao chủ tịch hiện tại. DLINK tập trung sản xuất thiết bị mạng phục vụ cho nhóm khách hàng SMB, các loại sản phẩm thiết bị mạng được sản xuất bao gồm:  thiết bị chuyển mạch (switch), thiết bị định tuyến (router), thiết bị cân bằng tải (load balancing), thiết bị phát sóng không dây (wifi), thiết bị bảo mật (firewall), cạc mạng (card), module mạng (sfp), thiết bị hỗ trợ quản lý tập trung (kvm switch), thiết bị kích sóng wifi

Xem chi tiết các sản phẩm thiết bị mạng Dlink vui lòng xem chi tiết tại đây !

Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

COVR-C1203

5,170,000.00 5,005,500.00

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1325

390,500.00
Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1330

528,000.00 500,000.00

WIFI DLINK

DAP-1360

429,000.00
Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1620

1,012,000.00 979,800.00

WIFI DLINK

DAP-1665

979,000.00
Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1860

2,557,500.00 2,476,125.00

SWITCH DLINK

DES-1005A

134,200.00

SWITCH DLINK

DES-1005C

134,200.00

SWITCH DLINK

DES-1008A

170,500.00

SWITCH DLINK

DES-1008C

170,500.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DES-1008PA

1,149,500.00 1,112,925.00

SWITCH DLINK

DES-1016A

473,000.00

SWITCH DLINK

DES-1016D

687,500.00

SWITCH DLINK

DES-1024A

660,000.00

SWITCH DLINK

DES-1024D

819,500.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DES-1026G

1,589,500.00 1,538,925.00

CARD PCI DLINK

DFE-520TX

123,200.00
Giảm giá!

CARD PCI DLINK

DGE-528T

250,800.00 240,000.00

CARD PCI DLINK

DGE-560T

313,500.00

SWITCH DLINK

DGS-1005A

363,000.00

SWITCH DLINK

DGS-1008A

506,000.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016A

1,182,500.00 1,144,875.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016C

1,281,500.00 1,240,725.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016D/E

1,573,000.00 1,522,950.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024A

1,683,000.00 1,629,450.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024C

1,727,000.00 1,672,050.00
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024D/E

2,211,000.00 2,150,000.00

SWITCH DLINK

DGS-105

440,000.00

SWITCH DLINK

DGS-108

599,500.00

WIFI DLINK

DIR-600M

239,800.00

WIFI DLINK

DIR-605L

368,500.00

WIFI DLINK

DIR-612

294,800.00

WIFI DLINK

DIR-619L

698,500.00

WIFI DLINK

DIR-809

522,500.00

WIFI DLINK

DIR-822

720,500.00

WIFI DLINK

DIR-825+

1,518,000.00

WIFI DLINK

DIR-842

1,259,500.00

WIFI DLINK

DIR-859

1,985,500.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-878

2,706,000.00 2,685,000.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-880L

3,305,500.00 3,200,325.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-882

3,976,500.00 3,849,975.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-885L

4,834,500.00 4,680,000.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-890L

5,890,500.00 5,703,075.00
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-895L

7,062,000.00 6,837,300.00
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

DKVM-4K

786,500.00 766,500.00
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

DKVM-4U

1,196,800.00 1,158,720.00

USB WIFI DLINK

DWA-121

129,800.00

USB WIFI DLINK

DWA-123

143,000.00

USB WIFI DLINK

DWA-131

192,500.00