Công ty DLINK là một công ty cổ phần được thành lập năm 1986 với tên Datex Systems Inc. Vào năm 1994 công ty chính thức trở thành công ty đại chúng và được đưa lên sàn chứng khoán Đài Loan, công ty đã được thành lập từ bảy cá nhân bao gồm cả Ken Kao chủ tịch hiện tại. DLINK tập trung sản xuất thiết bị mạng phục vụ cho nhóm khách hàng SMB, các loại sản phẩm thiết bị mạng được sản xuất bao gồm:  thiết bị chuyển mạch (switch), thiết bị định tuyến (router), thiết bị cân bằng tải (load balancing), thiết bị phát sóng không dây (wifi), thiết bị bảo mật (firewall), cạc mạng (card), module mạng (sfp), thiết bị hỗ trợ quản lý tập trung (kvm switch), thiết bị kích sóng wifi

Xem chi tiết các sản phẩm thiết bị mạng Dlink vui lòng xem chi tiết tại đây !

Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

COVR-C1203

5,170,000 5,005,500

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1325

390,500
Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1330

528,000 500,000

WIFI DLINK

DAP-1360

429,000
Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1620

1,012,000 979,800

WIFI DLINK

DAP-1665

979,000
Giảm giá!

WIFI EXTENDER DLINK

DAP-1860

2,557,500 2,476,125

SWITCH DLINK

DES-1005A

134,200

SWITCH DLINK

DES-1005C

134,200

SWITCH DLINK

DES-1008A

170,500

SWITCH DLINK

DES-1008C

170,500
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DES-1008PA

1,149,500 1,112,925

SWITCH DLINK

DES-1016A

473,000

SWITCH DLINK

DES-1016D

687,500

SWITCH DLINK

DES-1024A

660,000

SWITCH DLINK

DES-1024D

819,500
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DES-1026G

1,589,500 1,538,925

CARD PCI DLINK

DFE-520TX

123,200
Giảm giá!

CARD PCI DLINK

DGE-528T

250,800 240,000

CARD PCI DLINK

DGE-560T

313,500

SWITCH DLINK

DGS-1005A

363,000

SWITCH DLINK

DGS-1008A

506,000
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016A

1,182,500 1,144,875
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016C

1,281,500 1,240,725
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016D/E

1,573,000 1,522,950
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024A

1,683,000 1,629,450
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024C

1,727,000 1,672,050
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024D/E

2,211,000 2,150,000

SWITCH DLINK

DGS-105

440,000

SWITCH DLINK

DGS-108

599,500

WIFI DLINK

DIR-600M

239,800

WIFI DLINK

DIR-605L

368,500

WIFI DLINK

DIR-612

294,800

WIFI DLINK

DIR-619L

698,500

WIFI DLINK

DIR-809

522,500

WIFI DLINK

DIR-822

720,500

WIFI DLINK

DIR-825+

1,518,000

WIFI DLINK

DIR-842

1,259,500

WIFI DLINK

DIR-859

1,985,500
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-878

2,706,000 2,685,000
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-880L

3,305,500 3,200,325
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-882

3,976,500 3,849,975
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-885L

4,834,500 4,680,000
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-890L

5,890,500 5,703,075
Giảm giá!

WIFI DLINK

DIR-895L

7,062,000 6,837,300
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

DKVM-4K

786,500 766,500
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

DKVM-4U

1,196,800 1,158,720

USB WIFI DLINK

DWA-121

129,800

USB WIFI DLINK

DWA-123

143,000

USB WIFI DLINK

DWA-131

192,500