KVM SWITCH DLINK là một chủng loại thiết bị mạng, được sản xuất bởi hãng DLINK. Tính năng chính của nó là hỗ trợ quản lí tập trung một cách khoa học nhằm giảm thiểu tài nguyên tăng tính ổng định và bảo mật cho hệ thống.

KVM SWITCH DLINK sẽ kết nối 2 hoặc nhiều máy tính, máy chủ, máy trạm… lại với nhau để hiển thị thông tin trên một màn hình máy tính giúp nhà quản trị mạng có thể dễ dàng kiểm tra theo dõi tạo ra những chính sách cho hệ thống mạng một cách tốt nhất.

Các chủng loại sản phẩm thiết bị KVM SWITCH DLINK đang được bán trên thị trường bao gồm: KVM-121, KVM-222, DKVM-4K, DKVM-4U, KVM-440, KVM-450, KVM-403

Để xem chi tiết sản phẩm thiết bị vui lòng xem tại đây !

Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

DKVM-4K

786,500 766,500
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

DKVM-4U

1,196,800 1,158,720

KVM SWITCH DLINK

KVM-121

566,500

KVM SWITCH DLINK

KVM-222

803,000

KVM SWITCH DLINK

KVM-403

489,500
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

KVM-440

5,648,500 5,468,775
Giảm giá!

KVM SWITCH DLINK

KVM-450

9,597,500 9,292,125