SWITCH DLINK là một chủng loại thiết bị mạng được sản xuất bởi hãng DLINK. Tính năng tính của nó là kết nối và chia sẽ tín hiệu số trên đường truyền cáp erthernet RJ45, cáp quang… Ngoài tính năng cơ bản là chia sẽ tín hiệu kết nối có dây SWITCH DLINK còn có một số tính năng nâng cao như: quản lý phân luồng tín hiệu, chia sẽ băng thông theo chính sách của nhà quản trị mạng, kết nối tín hiệu với cáp đồng, cáp quang,…tốc độ chia sẽ cũng cũng có nhiều cấp độ hỗ trợ cho hầu hết nhu cầu người sử dụng như tốc độ 10/100 Mbps đến 10/100/1000/10000 Mbps..

Các loại sản phẩm SWITHC DLINK bao gồm: DES-1005A, DES-1005C, DES-1008A, DES-1008C, DES-1008PA, DES-1016A, DES-1024A, DES-1016D, DES-1024D, DES-1026G, DGS-1005A, DGS-1008A, DGS-1016A, DGS-1024A, DGS-105, DGS-108, DGS-1016D/E, DGS-1024D/E, DGS-1016C, DGS-1024C,

Để xem chi tiết tất cả các loại sản phẩm SWITCH DLINK vui lòng xem tại đây !

SWITCH DLINK

DES-1005A

134,200

SWITCH DLINK

DES-1005C

134,200

SWITCH DLINK

DES-1008A

170,500

SWITCH DLINK

DES-1008C

170,500
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DES-1008PA

1,149,500 1,112,925

SWITCH DLINK

DES-1016A

473,000

SWITCH DLINK

DES-1016D

687,500

SWITCH DLINK

DES-1024A

660,000

SWITCH DLINK

DES-1024D

819,500
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DES-1026G

1,589,500 1,538,925

SWITCH DLINK

DGS-1005A

363,000

SWITCH DLINK

DGS-1008A

506,000
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016A

1,182,500 1,144,875
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016C

1,281,500 1,240,725
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1016D/E

1,573,000 1,522,950
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024A

1,683,000 1,629,450
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024C

1,727,000 1,672,050
Giảm giá!

SWITCH DLINK

DGS-1024D/E

2,211,000 2,150,000

SWITCH DLINK

DGS-105

440,000

SWITCH DLINK

DGS-108

599,500