WS-C2960L-48TS-AP

26.708.875 24.730.440

WS-C2960L-48TS-AP

  • Switch Cisco WS-C2960L-48TS-AP
  • 48 port ethernet 10/100/1000 Mbps, 04 T/SFP port uplink or used like as SFP module optical
  • Flash memory 256 MB DDRAM 512 MB, IOS Lan Lite, support 64Vlans
  • Thiết bị bảo hành 12 tháng, miễn phí bàn giao hàng hóa

Mua hàng gọi 028-38118123 / 028-38118133